• Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
 
Home Kurser

Spillemandsuddannelsen Bjerringbro

Email Udskriv PDF

29. juni - 6. juli 2019

Spillemandsuddannelsen "Bjerringbro" er Spillemandskredsen’s flagskib af et kursus, der er skabt for at medvirke til uddannelse og dygtiggørelse af spillemænd og folkemusikere, specielt med fokus på det at kunne spille til dans og danseundervisning. Disciplinen dansespil stiller i høj grad krav til spillemandens/musikerens evne til at formidle melodistoffet på en rytmisk og inspirerende måde for dem der skal bruge den - danserne.
Undervisningen omfatter følgende fag:

 • Instrumentundervisning (Harmonika, violin, blæsere, kontrabas)
 • Rytmik
 • Dansespil
 • Workshops
 • Stort orkester

Klik her for at downloade billedet

Instrumental undervisning:
Som spillemand er det, ud over samspil med andre, også vigtigt at opnå gode tekniske egenskaber på sit eget instrument. Dette gælder for de mest velkendte melodibærende instrumenter såvel som de mange akkompagnementsinstrumenter. For violin, harmonika, blæsere samt kontrabas vil der være instrumentundervisningstimer.
Andre instrumenter som klaver og guitar vil kunne deltage på violin, harmonika eller kontrabas instrumentholdene.

Rytmik:
I rytmiktimerne arbejdes med indlæring af den grundlæggende rytmik for årets emner. Der fokuseres på pulsen og takten, og undervisningen er meget kropslig, således at kursisterne får rytmikken "ind i kroppen". Den grundlæggende rytmik er basis for al anden musisk aktivitet på kurset.

Dansespil:
At kunne spille til dans og især en danseundervisningssituation kræver en række generelle færdigheder for at musikken skal kunne fungere. Der arbejdes i små grupper på 4-6 personer, som får opgaver til kort forberedelse og fremlæggelse for de andre spillemænd. Der gives feedback på indsatsen, og man får mulighed for at arbejde videre med dette i næste opgave.
Der er muligt ved tilmelding at angive hvis man er en gruppe der gerne vil arbejde sammen i Dansespil.

Workshops:
Der tilbydes valgfrie workshops hver eftermiddag. Der vælges mellem workshops med forskellige emner og/eller forskelligt niveau, samt mulighed for at lave sin egen workshop. Der vil også være mulighed for at vælge egen øvning/egen tid i disse timer.

Stort orkester:
En del af en spillemandsuddannelse er naturligvis også almindeligt musikerskab, dvs. hvordan man spiller sammen med andre, hvilken rolle man har, hvor kraftigt man skal spille m.m. Derfor er samspil en meget essentiel del af kurset. På kurset holder vi fast i,at alle spillemænd mødes hver aften til Stort Orkester. Her arbejdes med forskellige  typer arrangementer af forskellig sværhedsgrad. Det er både hyggeligt og musikalsk udfordrende, og det fører frem til koncerten fredag aften.

Specifikt for 2019 - Årets emner

 • NYT: Musik fra Læsø
 • Schottish
 • Spil til sang

Rullende Kursusform:
Kurset er bygget op over en 4-årig periode, én uge om året, hvor der undervises i alle de grundlæggende dansetyper, rytmisk dansespil, samspil med andre spillemænd i workshops og stort orkester. Spillemandsuddannelsen er modulært opbygget, så man kan starte, når man ønsker det, og man skal ikke nødvendigvis deltage hvert år, men både nye såvel som garvede kursister er hjertelig velkomne.
Hvert fjerde år gentages emnerne og de grundlæggende dansetyper. De forskellige fag giver musikeren de nødvendige kundskaber for at kunne beherske de forskellige dansetyper. Alle instruktører opfylder kravet om både at være erfarne dansemusikere og at have en pædagogisk baggrund for at formidle stoffet til kursisterne. Med blandingen af de forskellige fag centreret omkring årets emner bliver der er rød tråd igennem hele kurset.
Som noget nyt indføres et emne for året, som kan være musik fra en særlig spillemand, eller en speciel egn, mv. i 2019 er det overordnede tema: Musik fra Læsø

Hvem kan deltage:
Spillemandsuddannelsen "Bjerringbro" er spillemandens grunduddannelse. Det betyder, at næsten alle kan deltage - både mindre øvede og øvede. For at få et rimeligt udbytte af kurset bør man dog kunne spille melodier fra "358", såsom 660 Vals og 343 Sekstur på række, samt kunne læse noder og spille efter disse på eget instrument. Der arbejdes både med ”358” samt løsblads noder der udleveres på kurset.

Instruktører:
 • Ove Andersen, Violin  (Rasmus)
 • Rasmus Nielsen, Violin  (Trias)
 • Bent Melvej, Harmonika  (Rasmus, Iversens Quartet)
 • Birgit Alsdam Cramer, Klarinet  (Strygfri)
 • Søren Østegaad, Kontrabas  (Trias)

Bo Gandil Jakobsen har lavet en lille video fra kurset i 2017, som kan ses her.

Kursussted:
Nørgårds Højskole, Vestre Ringvej 9, Bjerringbro

Ankomst / Afrejse:
Lørdag d. 29/6, kl. 14.00-15.00 / Lørdag d.6/7 efter morgenmaden

Prisen:
For medlemmer af Spillemandskredsen:  kr. 5.400,- kr.
Pris for IKKE medlemmer:                         kr. 7.500,- kr.

Tilmeldingsfrist:
Senest 1. april 2019.

Klik her for online tilmelding.

Du kan rekvirere girokort, eller indbetale på Giro 973-6158, evt. via din Netbank (vælg kortartskode 01).

Kursusleder:
Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge tlf.: 4871 1979, mobil: 2023 9846, email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.