• Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
 
Spillemandskredsen.dk

Træf og generalforsamling 2021

Som Corona situationen er nu, ser vi os nødsaget til at udsætte afholdelse af Træf og Generalforsamling på ubestemt tid. Vi vil indkalde på ny med 4 ugers varsel.

Vi regner med, at det bliver et 1-dags arrangement, og flytter derfor arrangementet til et centralt sted i landet med afvikling af generalforsamling om formiddagen og en workshop med Søren Iversen om eftermiddagen.

8/2-21

 

BjerringbroFolk og FolkCollege bliver til ”Folkedans, Spillemandsmusik og Sommerhøjskole” i 2021

Spillemandskredsen og Folkedans Danmark har indledt et samarbejde med Nørgaards Højskole i Bjerringbro omkring vores kurser i sommeren 2021. Covid-19 har gjort at dette er den eneste mulighed for at vi kan afholde kurserne i 2021, da vi ellers var tvunget til aflysning allerede nu.

Bliver det så det samme kursus som det ”plejer”. For en stor af indholdet, så ja, men der vil være ændringer ift antal og fordeling af timer på kurset. Fx vil der være ”højskoletimer” som er af almen karakter, og nødvendige for at kurset kan kategoriseres som et højskolekursus, og dermed gennemføres. Ligeledes starter vi en dag senere, dvs. søndag den 27. juni – prisen er også reduceret lidt. Højskoletimerne indeholder bla. foredrag, udvidet morgen- og aftensang samt udflugt midt på ugen.

Klik her for at læse mere om kurset.

23/12-20

 

Aflysninger

Nytårskursus 2021 på Snoghøj kan desværre ikke gennemføres og er blevet aflyst.

Også Nordlek 2021 i Finland er blevet aflyst.