Spillemandskredsen - Kurser

Kurser

Spillemandskredsen arrangerer hvert år en række kurser med forskelligt indhold og med forskellige sværhedsgrader. Næsten alle kurser er en årlig tilbagevendende begivenhed, men hvor indhold, instruktører osv. til stadighed ændres og udvikles.

Herunder følger en oversigt over spillemandskredsens kurser. Klik på det enkelte kursus og få en detaljeret beskrivelse af  kursets indhold, instruktører, osv.

Nytårskursus Snoghøj   1. - 4. januar 2025
Det nye Spillemandskursus på Baaring Efterskole  
Folkcollege - Musik  
Spil til dans - Sparring, tips og tricks med Kenneth Krak 17. august 2024
Spil til dans - Opfølgning med Kenneth Krak 3. november 2024
Kursusstruktur og forudsætninger.

Kurserne har et ”Niveau mærke” (basis, 1, 2 og 3), der viser lidt om hvilket spilleteknisk niveau man skal have for at kurset vil give mest udbytte.
Se en beskrivelse af niveautrinene her.

Afbud

Ved afbud op til 4 uger før kursusstart refunderes 75% af kursusgebyret.

Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart refunderes intet, medmindre kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, f.eks. fordi der er venteliste til kurset, i det tilfælde refunderes 90% af kursusgebyret.

Det anbefales, at man som kursist undersøger aktuelle regler og betingelser hos eget forsikringsselskab, hvis man ønsker at tegne en afbudsforsikring, der f.eks. dækker pludselig opstået sygdom.

16.03.2021

Emnekurser

Som et nyt tiltag har kursusudvalget lanceret Emnekurserne.
Emnelkurser er en uddannelsesform, der retter sig mod helt bestemte emner eller færdigheder, hvor du som spillemand/folkemusiker kan videreudvikle dig på netop det område, som du ønsker.
Hvis der er et emne som du kunne ønske blev taget op på et kursus, så kontakt kursusudvalget.

Klik her for at læse mere om emnekurserne.

Kursusudvalget

Spillemandskredsen har et kursusudvalg, som er et underudvalg der primært arbejder med videreudvikling af de forskellige kurser, kursusstrukturen, nye visioner, instruktører, osv. Kursusudvalget forsøger at være visionære og lyttende til Spillemandskredsens medlemmer vedrørende ønsker om kurserne. Måske har du en ny god ide, specielle ønsker eller kommentarer til vore kurser. I så fald så ring eller skriv til kursuskoordinator Arne Møller.

Arne Møller, Remisen 57, 1., 6100 Haderslev, tlf.: 2033 2738

Mogens Cramer, Møllebakken 7, Ramløse, 3200 Helsinge, tlf.: 4871 1979

Bent Melvej Nielsen, Røverdal 10, Dollerup, 8800 Viborg, tlf.: 8663 7372

Agnethe Bak Jensen Teglgårdsvej 96, 5500 Middelfart, tlf. 2129 7307