Spillemandskredsen - Kursusstruktur og Forudsætning

Spillemandskredsen

Kursusstruktur og Forudsætning

Spillemandskredsen afholder to typer kurser:
1.  Kurser inddelt efter spilleteknisk niveau.
2.  Temakurser, hvor det tematiske indhold er højt prioriteret.

Kurserne har et ”Niveau mærke” (basis, 1, 2 og 3), der viser lidt om hvilket spilleteknisk niveau man skal have for at kurset vil give mest udbytte. Niveau mærket giver dig en mulighed for at vælge kurser, der passer til dit spillemæssige niveau, og derved giver dig mest valuta vor kursusgebyret.

Niveau beskrivelserne nedenfor kan give dig en fornemmelse af dit niveau. De melodier der er nævnt i beskrivelserne, skal kunne spilles i normalt dansetempo efter to gennemspilninger uden at have øvet dem på forhånd.

Niveautrin

Basisniveau:
Du har et nødtørftigt kendskab til dit instrument, så du i langsomt tempo kan spille en melodi.
Det er praktisk at kunne læse noder.

Niveau I:
Du kan spille en let melodi i dansetempo.
Du kan spille en melodi, som du kan synge/ nynne/ fløjte uden noder.
Du kan læse/ spille efter en overskuelig node.
Eksempler til selvtest: 435 Prinsens Polka, 84 Rundt om og ret hjem, 457 Mikkel Pæjsens Firtur, 664 Vals fra Himmerland.

Niveau II:
Du har kendskab til/ fornemmelse for rytmen i de almindelige forekommende dansetyper.
Du kan spille melodier med tempo- og taktartskift.
Du kan også gøre det samme efter noder.
Eksempler til selvtest: 263 Udøbt, 167 Menuet med Pisk, 176 Firetur fra Mors.

Niveau III:
Du kan spille alle almindelige dansetyper.
Du kan stort set spille alt fra bladet.
Du kan spille alene (solist).
Du kan harmonisere en melodi (sætte becifring på “i farten”).

På kurser, hvor indholdet kræver en vis færdighed, f.eks. temakurser, er forudsætningen for fuldt udbytte af kurset, at kursisterne er habile spillemænd (trin II – III).

Det er ikke hensigten at afskære eller forbyde kursister at deltage på et kursus, der ligger over deres spilleniveau, men man skal dog være forberedt på, at selvom der normalt arbejdes på, at alle får noget med hjem, vil man ikke kunne regne med særlige hensyn.

nach oben