Spillemandskredsen - Links

Links

Herunder finder du nogle nyttige links til nogle af vores samarbejdspartnere.

Foreninger og laug
De Dysted Spillefolk
Fredericia Spillemandslaug
Frederikshavn folkedansere og Fladstrand spillemændene
Jelling Spillemandslaug
Landsbykvadrillen
Musik over Præstø Fjord
Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug
Spil & Dans - Vestsjælland  
Spillemandslauget Djursland-Mols
Spillemandslauget Østjyderne
Organisationer
Amatørernes Kunst og Kultursammenslutning (AKKS)
Amatørmusik Danmark
Folkedans Danmark
Folkemusikhusringen
Nordlek
ROSAFolk
Diverse Links

Folkalender