Spillemandskredsen - Downloadsiden

Spillemandskredsen

Downloadsiden

Her kan du downloade noder i digital udgave

Xml-filerne bruges af nodeprogrammer – finale – musescore – sibelius – primus o.m.a.

Filerne læses forskellig af de forskellige nodeprogrammer, men bliver mest fejlfrie i MuseScore. Der er  brugt ver. 3.6.2

"358 Danske Folkedansemelodier"

Dette er vores hovedudgivelse - ”358 Danske Folkedansermelodier” (”de grønne bøger”) - den gode gamle kvartetudgave med stemmer til 1.violin, 2.violin, klarinet og bas. Harmonikaer og fløjte kan med fordel benytte violinstemmerne, som nu er både med og uden becifringer! I klarinetstemmen er det også muligt at vælge den oprindelige første udgave af bind I – en noget forenklet stemme, der så senere blev genarrangeret til den udgave, der bruges mest i dag. Noderne er en viderebearbejdning af Musicatorfiler lavet af Keld Tachau - konverteret til Sibeliusfiler af Gunnar Petersen - rettet til m.v. af Henrik Petersen – alt dette tilbage i 2016. Nu i januar 2022 er alle noder lagt over i MuseScore og samtidig er der rettet en lang række fejl af Gunnar Petersen – både i noder, becifringer m.m. og ikke mindst taktnumrerne. Katrine Ellitsgaard har gennemgået klarinetnoderne.

Husk så vidt muligt at bruge samme udgave, når I spiller sammen 

Et register for "358" renskrevet i 2023 af Otto T. Ravn er - her.

1. stemme uden becifring - jan. 2022 PDF  
1. stemme med becifring - jan. 2022 PDF  
2. stemme uden becifring - sept. 2017 PDF  
2. stemme med becifring - jan. 2022 PDF  
2. stemme for A-klarinet - printvenlig udgave - 2016 PDF  
2. stemme for A-klarinet - tablet udgave - 2016 PDF  
1. og 2. stemme med becifring - jan. 2022 PDF  
1. og klarinetstemme uden becifring - jan. 2022 PDF  
1. og basstemme med becifring - dec 2018 PDF  
Klarinetstemmen uden becifring - jan. 2022 PDF  
Klarinetstemmen med becifring - nov. 2017 PDF  
Klarinetstemmen for C-instrumenter - 2016 PDF  
Klarinetstemmen – førsteudgaven 1963 - 2016 PDF  
Basstemmen uden becifring - jan. 2022 PDF  
Basstemmen med becifring - nov. 2017 PDF  
Alle stemmer som partitur - jan. 2022   XML

To-stemmige udgave af "358 Danske Folkedansemelodier"

I perioden 1990 til 2002 udgav Spillemandskredsen melodierne fra Egnshæfterne m.v. som to-stemmige med becifringer. Formålet var at lave lettilgængelige arrangementer, som med fordel kunne bruges af en duo/mindre sammenspilsgrupper og samtidig kunne bruges af forskellige instrumenter. Ud fra denne synsvinkel var det så langt hen ad vejen de samme melodier, som i ”358” plus en række pardansemelodier, der ikke står deri – men altså ikke alle 708 melodier.

Da mange af melodierne i ”358” har samme nummer, men er til forskellige danse fra forskellige egne, er der a og b udgaver af den samme melodi arrangeret af forskellige personer.

Følgende har arrangeret melodierne:  Jørgen Hanskov, Ivan Damgård, Stig Christiansen, Tove Jensen, Jørn Dahl Christensen, Manny og Bo Skjærbæk, Hans-Arne Hausted, Hans Peter Solmark, Ole Emig, Michael Sommer, Jakob Koch, Knud Thomsen, Hans Askou Jensen, Erik Vedstesen, Ove Andersen og Bent Melvej.

2-stemmige med becifring             . PDF XML

Tre-stemmige udgave af "358 Danske Folkedansemelodier"

I 2007 blev alle numre fra ”358” arrangeret af Bent Steffensen, Fanø med henblik på at lægge en cellostemme oveni en første og en ny anden-stemme med becifringer. Arrangøren har ind imellem valgt andre tonearter af en melodi og også tilføjet alternativer – som vi jo gør, når vi spiller de samme melodier igen og igen.

De 3 ovennævnte arrangementer kan IKKE bruges sammen, da de har forskellig harmonisering. Det medfører, at alle, der vil spille sammen, skal bruge det samme arrangement, da becifringerne m.v. er forskellig i de tre udgaver.

3-stemmige 1. og 2. med becifring PDF  
3-stemmige 1. - 2. og 3. med becifring PDF XML

Pia og Per´s hæfter

Pia og Per Sørensen fra Kolding har siden 1980 arbejdet med dansehistorie og rekonstruktion af gamle danse. De har udgivet 8 dansebøger med folkedanse og gamle baldanse. Dansebeskrivelserne findes i hæfterne - her er alle melodier, der ikke står i ”358” og Jakob Koch har lavet næsten alle becifringerne.

Spillemandskredsen har fået lov til at lægge dette materiale i ”Nodemappen” til brug for alle spillefolk

P&P alle hæfter med becifring                 . PDF XML

Årsudgivelser – Rejser – Koncerter – Store arrangementer – m.v.

Her er så – forhåbentlig – alle de udgivelser Spillemandskredsen har haft siden 1947. Årsudgivelserne bygger mest på Henning Fomgaard’s arbejde med at skrive årsudgivelserne fra 1961 til og med år 2005 ind i Musicator, et arbejde, vi så har tillempet/ konverteret til de digitale formater, vi bruger p.t. Rejserne og de andre udgivelser er – scannede, nyskrevet og hvad man nu eller skal gøre for at digitalisere materialet – af Keld Tachau og Gunnar Petersen. Noderne er grupperet med 10 år i hver pakke eller efter udgivelsesmodus og alle noderne findes som xml(partiturerne) og som pdf(de enkelte stemmer sat op efter hinanden). Du kan få lidt hjælp til at håndtere de store pdf-filer ved at se på siden "Kom godt i gang", dersom du har behov for det.

Vi håber, at alt er kommet med. Skriv endelig hvis du har yderligere materiale. De år, hvor der er NORDLEK, er der sjældent en årsudgivelse og en enkelt årgang er arrangementet med kopirettiigheder, så der er lidt huller i årgangene. De fleste udgivelser har haft et forord og de er lagt ind under tekster, hvor fortællingerne fra flere rejser/ koncerter – brugt tidligere til koncerterne under Landsstævnerne - også ligger. Meget interessant læsning.

De steder, hvor arrangøren ikke er nævnt, er det Herluf Vad Thomsen, der har arrangeret – han lavede før sin død i 1987 – ud over ”358” bind I og noget af bind II - et utal af arrangementer for Spillemandskredsen og selvom en melodi er med flere gange, ser det ud som om den er nyarrangeret hver gang.

Hans mærke ser således ud: 

Diverse tekster, forord m.m. PDF    
Rejser og koncerter PDF XML  
Store arrangementer PDF XML  
104 danse for 2 violiner arr. af Vedsted Knudsen PDF XML  
7 Dansesæt, udgivet i 1951 PDF XML MSCZ
Årsudgivelser 1957 - 1960, Fyn og Øerne PDF XML  
Årsudgivelser 1961 - 1969 PDF XML  
Årsudgivelser 1970 - 1979 PDF XML  
Årsudgivelser 1980 - 1989 PDF XML  
Årsudgivelser 1990 - 1999 PDF XML  
Årsudgivelser 2000 - 2008 PDF XML  
Årsudgivelser 2010 - 2017 PDF XML  

Ole Kjær

I 2001 udgav Spillemandskredsen en bog med en række melodier, der har tilknytning til Spillemanden Ole Kjær – som vi kalder ham i dag – Ole Balleby Kjær som han var døbt. Alt samlet og bearbejdet af Knud Ager fra Sdr. Felding. Se forordet under tekstfiler.

I bogen er der en opdeling, som ikke er med her, da melodierne, som KA skriver i sit forord, ikke kan inddeles i hvad der er de oprindelige og hvad der er variationer. KA har inddelt i grundmelodier og variationer m.v. Af samme årsag og da der er mange variationer trykt i bogen, er der indført en minimumsgrænse for, hvad der er medtaget af variationer. Når vi spillemænd lærer en melodi og senere spiller den udenad og måske lærer andre melodien – på øret, sker det nok ofte at der varieres en smule. Punkteringer bliver glemt og der indføres nye af slagsen, tonerne holdes længere og pauser forsvinder og omvendt, Der ændres på dobbeltgreb og løse medklinge strenge o.s.v. Det meste af den slags variationer er udeladt i den elektroniske udgivelse, men kan findes i pdf-kopien af hele bogen under tekstfiler. Noderne er bearbejdet for MuseScore af Gunnar Petersen – husk evt. at se på noterne om de enkelte melodier i tekstfiler – hvor de forskellige variationer er fundet – nummereringen i del 1 og del 2 m. m. m.

Der er følgende filer med melodierne – nummereringen er den fra del 1.:
- der er en grundudgave - del 1 i bogen
- grundudgaven med variation - lille system er en variation - klammen er en tuborg - man spiller det store system og det lille hvor det er - ellers det store. De to systemer MÅ IKKE spilles samtidig.
- obligat og andre stemmer er med firkantet klamme og beregnet til at blive spillet samtidig.

Der er virkelig en melodiskat gemt i denne bog – så bare gå på opdagelse – god fornøjelse!

Ole Kjær, alle melodier PDF XML
Ole Kjær, alle melodier som musescore 2.2 -filer   MSCZ
Ole Kjær tekstfiler PDF  

Svenske Nils

I 1992 udgav Spillemandskredsen en bog med alle de førstestemmer, som Henry Mark havde samlet af melodier komponeret af Svenske Nils.

De første 95 af dem er arrangeret for kvartet plus nogle også for fløjte af Jørn Dahl Christensen, Ole Emig, Erik Vedstesen, Hans Peter Solmark, Erland Hagelberg og Waltraut Schewing. Stemmerne blev solgt som løse A4 ark.
Resten - 81 numre - findes kun som 1. stemmer.
Under tekstfiler finder I forord samt indholdsfortegnelsen.

Villy Nikolajsen har skrevet alle arrangementer og melodier ind i MuseScore 2.2 og dette store arbejde er grundlagt for det I kan finde her - og det er arrangementer og melodier som pdf-filer til brug som print eller i en tablet, XML-filer til at indlæse i alverdens nodeprogrammer samt det hele som MuseScore filer.

Alle noder er opdaterede pr. september 2018 og MuseScore er ver. 2.3.2

1 stemmen 95+81 PDF  
2 stemmen med becifring PDF  
1-2 stemmerne med becifring PDF  
Klarinet PDF  
Fløjte PDF  
Bas PDF  
Partiturer-95+81 MSCZ XML
Diverse tekster, forord m.m. PDF  

 

nach oben