Spillemandskredsen - Kom Godt i Gang

Spillemandskredsen

Kom Godt i Gang

Pdf-filerne kan grundlæggende bruges på forskellige måder:

1.    Allerførst skal du downloade filen, hvor den valgte zip-fil lægges i en mappe på computeren. Udpak filen – i windows - højreklik på filen og vælg udpak – og alle numrene udpakkes og ligger klar, der hvor du har bedt om det. En god ide, dersom du skal bruge filerne på en tablet, er at pakke dem ud i Dropbox, OneDrive eller lignende med et unzip program(en app). Derefter overfører du dem til din tablet via et af programmerne nævnt under rubrik 4.

2.    Du kan nu printe en eller flere sider, ja, alle 708 numre og bruge dem til at spille stemmer efter. Spillemandskredsen vil muligvis  senere tilbyde print i bogform (”print on demand”) mod betaling.

3.    Bemærk, at De enkelte numre i pdf er optimeret til at vises på tablet, så ved print skal man huske, at slå kryds i feltet – ”tilpas” - eller lignende alt efter dit pdf- program. Programmet vil så tilpasse pdf-filen til din papirstørrelse - typisk A4.  Hvis noden bliver meget lille er det denne vej du skal gå.

4.    En anden mulighed er at lægge numrene over på en tablet – en IPAD-, en Android- eller en windowsstyret tablet. Du skal installere et program, der kan styre dig rundt i dine filer, lave sætlister, søge melodier etc. Tre gængse programmer til de tre typer tablets er henholdsvis ForScore – MobileSheet og MusicReader. Nogle af programmerne kan også bruges på de andre typer af tablets. På Youtube findes der diverse instruktionsvideoer til brugen af dem alle tre. Bare skriv programmets navn i søgefeltet på www.youtube.dk

5.   Sådan får du nemt fat i en node til en tablet uden at bruge en blækprinter:  Du kan bruge det gængse program Adobe Reader til at printe de noder, du vil bruge –f. eks. side 5 i årsudgivelsen fra 1988. Du åbner pdf-filen med de mange sider og vælger den melodi/ side du ønsker - f.eks. side 3 og 4 (skriv  3,4 i feltet eller 6-9 for disse fire sider). Du vælger ikke din normale printer, men skifter printer til ”Pdf-printer”. Så får du den/ de sider, du har behov for - som pdf - og ikke alle sider på en gang, som blækprint  :-) Gratisprogrammet Adobe Reader kan som sagt klare det. Hvis du gerne vil kunne gøre endnu mere ved en PDF –beskære, udtrække, ændre rækkefølge o.m.m. kan programmet - Pdf 10 Pro –anbefales, det koster små 300 kroner. Online på siden  www.ilovepdf.com er der også diverse gratis muligheder.

Xml-filerne kan bruges til to ting:

1.    Filformatet music-xml læses af langt de fleste nodeskrivningsprogrammer – f.eks. Finale – Sibelius – MuseScore og Primus. Vær opmærksom på at de forskellige programmer læser den samme xml-fil forskellig, så der kan opstå ”fejl”. Det er specielt teksterne, der placeres lidt forskellig i det enkelte program, så det kræver lidt finjustering i nodeprogrammet at få flyttet lidt rundt på overskriften eller becifringerne. Og det kan være nødvendigt at justere antallet af takter på en nodelinje – i det hele taget – lidt korrekturlæsning på noden. Taktnummereringen er også en svær størrelse for programmerne. Til gengæld er der jo så frit slag i programmet til at transponere, lave flere stemmer, oktavere diverse takter, tilføje nye stemmer i arrangementet – ja, kun din fantasi sætter grænsen.

2.    Man kan afspille xml-filer direkte på computeren med et egnet program. Det kunne være MagicScore Player eller Melodyplayer. Søg på navnet og der er et link direkte til de pågældende firmaers hjemmesider. Som altid skal man se sig lidt for og få trykket på de rigtige knapper for at få det rigtige program. Begge er gratis og fungerer glimrende – og igen - se på youtube hvordan. Når man har set en type video på youtube kommer de selv med forslag til flere af samme slags.

Spillemandskredsen og Nodeudvalget ønsker dig god fornøjelse med alle de muligheder, der nu ligger åbne for os alle. Og at du må udnytte denne skat af melodier og arrangementer – et stort skridt fremad i forhold til den gamle udgivelse i Musicatorfiler.
Har du kommentarer eller ønsker til ”Nodemappen”, er du velkommen til at sende dem til nodemappen@spillemandskredsen.dk, ligesom vi gerne hører om irriterende fejl og mangler.

Gå til downloadsiden her

Stor musikalsk velkommen til alle digitale Spillemænd

nach oben