Spillemandskredsen - Trin & Toner

Spillemandskredsen

Trin & Toner

8 gange årligt udgiver Spillemandskredsen bladet "Trin & Toner" i samarbejde med Dans Danmark. Hvis du er medlem af Spillemandskredsen får du dette blad helt automatisk. Fra blad nr. 1 2018 udsendes bladet kun elektronisk på E-mail.

Trin & Toner er et blad for både Spillemænd og Dansere. Vi forsøger hele tiden at udvikle bladet og gøre indholdet mere spændende for vore medlemmer. Og da bladet jo netop er til for vore medlemmer er også du meget velkommen til at komme med indlæg til Trin & Toner. Det kan være debat oplæg såvel som fortællinger, artikler, mv. som du gerne vil dele med resten af medlemmerne.

Spillemandskredsen er altid meget interesseret i at få stof om og fra Spillemænd. Så fat pennen eller tastaturet og kom i gang.

Stof, indlæg, artikler, debat, mv. til Trin & Toner kan sendes til Redaktøren:

DD´s Sekretariat
Enrumvej 6A
5270 Odense N
Tlf: 6618 5860
Fax: 6618 5760
E-mail: trinogtoner@folkedans.dk

Seneste nummer af Trin & Toner kan hentes her.

Ældre numre af bladet han hentes her

DEADLINES TRIN & TONER 2021

Af nedenstående oversigt fremgår, hvornår indlæg og annoncer senest skal være redaktøren i hænde. Materiale, der er modtaget efter deadline, kan ikke påregnes at blive bragt i det ønskede nr. af medlemsbladet.

Bemærk venligst:

  • at man ikke kan forvente, at indlæg, der er indsendt for sent, kommer med i det ønskede nr. af bladet.
  • at redaktionen i tilfælde af "pladsmangel" i et nr. forbeholder sig ret til at udsætte indlæg til et kommende nr. af bladet.
  • at tekster bedes fremsendt som word-filer, uden alt for specielle skrifttyper, tabeller, tekstbokse, clip-art osv. og uden billeder indsat i filerne, da disse ikke kan bruges.  Keep it simple!
  • at billeder bedes fremsendt som jpg-, tiff- eller gif-filer
  • at rejsebeskrivelser max. må fylde 3.000 ord (inkl. mellemrum). Send gerne billeder med
  • at al materiale skal sendes til trinogtoner@folkedans.dk
  • at det er en god idé at få redaktørens bekræftelse på, at hun har modtaget din mail
Blad nr.
Udgivelsesdato       
Deadline 
1 27. januar 4. januar
2 21. februar 1. februar
3 24. marts 1. marts
4 19. maj 26. april
5 23. juni 31. maj
6 8. september 16. august
7 3. november 11. oktober
8 15. december 22. nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

nach oben