• Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
 
Home Nyheder Spillemandskredsens Forlag

Spillemandskredsens Forlag


Forlaget har siden 1978 været retsligt registreret som et anpartsselskab, nok ejet af Spillemandskredsen, men med en indskudt fond (Nodefonden) som den formelle ejer. Herved kan til- og afgang af medlemmer i kredsen ske uden hele tiden at rette i forlagets ejerkreds.
Denne konstruktion har i de senere år resulteret i et større krav til opfyldelse af formelle krav og indberetninger af regnskaber mv, som om der var tale om en større koncern.
Der er i styrelsen drøftet om der kunne etableres en enklere struktur.
Fravalg af moms har været forelagt SKAT, der ubetinget mener, at ved ophør af momsregistrering skal momsen tilbagebetales på det foreliggende varelager, men med den tilføjelse, at ukurant varelager kan udgå mod dokumentation af destruktion.
Som en forberedelse er en del af varelageret destrueret, nemlig den del, der i forvejen er destruktionsmodent, dels som følge af manglende salgsmuligheder, dels som et resultat af ikke gode opbevaringsforhold.
Omstilling af den retslige tilstand overvejes samtidig ændret til, at Spillemandskredsen i korthed blot driver en salgsafdeling med fortsættelse af salg, således at forlagets kunder ikke vil opleve nogen forskel.
Formelt vil dette resultere i forslag om opløsning af forlaget som APS og evt. også af Fonden.
På et senere tidspunkt kan der være behov for opfølgning.

Spillemandskredsen,
Styrelsen